👈️ نقيد في حملة التلقيح ايفاكس EVAX 👉️

ضيّعت صتوشي

كل الإجراءت الإدارية إلي تستحقهم كان ضيّعت اوراقك

هنا مجموعة الإجراءات المتاحة في هذه الحالة

تبّع إدارتي على فايسبوك